a few questions

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

a few questions

ERDİNÇ GÜRSÖZER
how can i write the invert text? (for plua)     for example:
pclear(0)
pfont(1)
pcolor(0,1)  --invert mode ?????
print('fghj')
pevent()
it's nothing!

and last question.. is plua freeware or shareware..mmm..it's message me "this application has expired"


Bu e-posta ve ilişikteki dosyalar gizlidir ve sadece gönderilen birey ya da
kurumun kullanımı içindir. Bu mesajda kullanılan ifadeler, kurumumuzun
politikalarını temsil etmeyebilir. Bu nedenle işbu e-posta, bilgileri
kurumumuz aleyhine delil teşkil edecek şekilde kullanılamaz ve kurumumuzu
bağlamaz. Bu mesajı yanlışlıkla aldıysanız, lütfen Toprakbank A.Ş.'ne
bildiriniz. Bize ulaşmak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
(http://www.toprakbank.com.tr)


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: a few questions

migueletto
Hi,

> how can i write the invert text? (for plua)     for example:
> pclear(0)
> pfont(1)
> pcolor(0,1)  --invert mode ?????
> print('fghj')
> pevent()
> it's nothing!

Although this is a Plua specific question, let me answer: you are
probably using PalmOS < 3.5, which has very limited color support. You
will not be able to get inverted text, for example.

About the license, the beta versions expire but the final version will
be shareware. Check the homepage for an updated version. 

Regards,
Marcio.